Percebeiro, un traballo moi arriscado | un trabajo muy arriesgado


Como podemos ver no vídeo de arriba, ser Percebeiro non é nada doado, é un traballo que ten moitos perigos e que pensamos que é tan fácil coma mercar o marisco e comelo, pois parece que non, e se non mira o vídeo para que vexas o duro que é.

Como podemos ver en el vídeo de arriba, ser Percebeiro no es nada fácil, es un trabajo que tiene muchos peligros y que pensamos que es tan fácil como comprar el marisco y comerlo, pues parece que no, y si no mira el vídeo para que veas lo duro que es.

This entry was posted in Galego. Bookmark the permalink.